Taking too long? Close loading screen.
کاشی

تولید کاشی به روش خشک در یزد

برای نخستین بار در کشور کاشی به روش خشک در یزد تولید شد. به گزارش سرویس اقتصادیممتازنیوز،‌ تولید کاشی به روش خشک یکی از روش های مدرن تولید این محصول در دنیاست که در این روش چون مرحله دوغاب سازی حذف می شود در مصرف آب، برق و گاز صرفه جویی می شود.
ادامه مطلب
پتروشیمی

تعیین قیمت خوراک پتروشیمی

به گزارش نیپنا، معاونت برنامه ریزی وزارت نفت پیش تر قیمت هر مترمکعب استاندارد گاز طبیعی را در فروردین‌ماه امسال ٢ هزار و ٣١٣ ریال، اردیبهشت‌ ماه ٢ هزار و ٤٦٤ ریال و خردادماه ٢ هزار و ٧٠٢ ریال، تیرماه ٢ هزار و ٧٩٠ریال، مردادماه ٢ هزار و ٦٨٠ ریال، شهریورماه ٢ هزار و ٦٤٢ و مهرماه ٣ هزار و ١٠٠ ریال تعیین و اعلام کرد.
ادامه مطلب
post4

امنیت در انبار

این متن به صورت تست می‌باشد این متن به صورت تست می‌باشد این متن به صورت تست می‌باشد این متن به صورت تست می‌باشد این متن به صورت تست می‌باشد این متن به صورت تست می‌باشد این متن به صورت تست می‌باشد این متن به صورت تست می‌باشد این متن به صورت تست می‌باشد این متن به صورت تست می‌باشد این متن به صورت تست می‌باشد این متن به صورت تست می‌باشد.
ادامه مطلب

نوشته نمونه

این متن به صورت تست می‌باشد این متن به صورت تست می‌باشد این متن به صورت تست می‌باشد این متن به صورت تست می‌باشد این متن به صورت تست می‌باشد این متن به صورت تست می‌باشد این متن به صورت تست می‌باشد این متن به صورت تست می‌باشد این متن به صورت تست می‌باشد این متن به صورت تست می‌باشد این متن به صورت تست می‌باشد این متن به صورت تست می‌باشد.
ادامه مطلب

نوشته ای بدون تصویر

این متن به صورت تست می‌باشد این متن به صورت تست می‌باشد این متن به صورت تست می‌باشد این متن به صورت تست می‌باشد این متن به صورت تست می‌باشد این متن به صورت تست می‌باشد این متن به صورت تست می‌باشد این متن به صورت تست می‌باشد این متن به صورت تست می‌باشد این متن به صورت تست می‌باشد این متن به صورت تست می‌باشد این متن به صورت تست می‌باشد.
ادامه مطلب